Tomáš

Mužské krstné meno

Mužské meno Tomáš má aramejský pôvod a v preklade znamená "blíženec". Nositeľov tohto obľúbeného mena oslovujeme Tomi, Tominko, Tom, Tomáško. Ich osobnosť sa stále rozvíja a to do takej miery, že ich pôvodný skepticizmus sa podivuhodnou premenou zmení na vášnivé presvedčenie. Samozrejme, že aj Tomášovia sa môžu mýliť tak ako každý, len vždy s dobrým úmyslom, lebo sú hlboko úprimní. Z hľadiska povahy sú dosť podobní svojmu zvieraciemu totemu pytónovi. Aj oni sa pokúšajú zoradiť ľudí a udalosti do prstencov svojej logiky, lebo sú to logici, ktorých inteligenčná štruktúra sa opiera o hlbokú vecnosť.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe