Valentín

Mužské krstné meno

Mužské meno Valentín má latinský pôvod a v preklade znamená "zdravý, zdravím kypiaci". S nositeľmi tohto mena sa stretávame len ojedinele. Títo muži sú veční hľadači, po celý život sa pokúšajú prísť veciam na koreň. Valentínovia sú aj veľmi aktívni a treba im poskytnúť možnosť na sebarealizáciu a využiť ich elán. Ich náruživosť však vyúsťuje do istého
chladu, vyplývajúceho z druhotných reakcií, ktoré našťastie tlmia a zdisciplinujú výbušnú stránku ich povahy. Ich zvieracím totemom je los, kráľ nekonečných severských šírav. V citovom živote môžeme o týchto chlapcoch povedať, že sú náruživí, a teda aj požadovační, najmä v oblasti citov.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe