Víťazoslav

Mužské krstné meno

Mužské meno Víťazoslav má slovanský pôvod a význam mena je "slávny sídlom, mocou". Nositeľov tohto mena oslovujeme Vitko, Viťo. Víťazoslavovia si potrebujú stále dodávať sebadôveru. Aj keď sú pomerne optimistickí, na čin sa odhodlajú naozaj len vtedy, ak sa situácia ustáli. Ich totemovým zvieraťom je čajka, tak ako ona, aj Víťazoslavovia sa nechajú unášať vzdušnými prúdmi. Zvyčajne robia dobre iba to, čo majú radi. Keďže ich záujmy sa postupne premiestňujú na rozličné oblasti, dráha ich štúdií je dramaticky nepravidelná a iba vďaka ich pružnej inteligencii a spoľahlivej pamäti dopadnú dobre na každej skúške.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe