Svetlana

Ženské krstné meno

Ženské meno Svetlana má slovanský pôvod a význam mena je "svetlá". Nositeľky tohto mena oslovujeme Svetlanka, Svetluška, Svetla. Svetlany sú poetky, ktoré o svojom živote snívajú a iba zriedkavejšie tieto sny prežívajú. Sú to ženy, ktoré majú vzácnu krehkosť konvalinky, svojho rastlinného totemu, s tichým zmyslom pre radosť. Tieto deti nie je vhodné ponechávať v nestálosti, ktorá by sa mohla stať chronickou. Zavše sa Svetlany zatnú a z plachosti sa stanú agresívnymi. Taktiež trpia nedostatkom sebadôvery, proti čomu treba veľmi skoro zakročiť. Nositeľky tohto mena majú sklon odtrhnúť sa od sveta, ale z hľadiska objektívnej reality sú vrtošivé. V rozmedzí niekoľkých hodín sa ich názory, túžby a chúťky menia.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe