Tatiana

Ženské krstné meno

Ženské meno Tatiana má latinský pôvod. Z gréckeho prekladu nám voľne znie ako "ustanovovať, rozdeľovať". Nositeľky tohto obľúbeného mena oslovujeme Tánička, Táňa, Tatianka. Tatiany na nás pôsobia ako zasnené flegmatičky. Neznačí to však, že nie sú aktívne, len sú trpezlivé, usporiadané a k svojim cieľom sa dopracujú s pozoruhodnou zdatnosťou. Nositeľky tohto mena sú málo ovplyvniteľné a ak si niečo vezmú do hlavy, často je ťažké nahovoriť ich na zmenu, lebo všetko vidia iba zo svojho hľadiska. Tatiany sú pútavé i ľstivé, majú veľa sebadôvery, sú zároveň pozoruhodné i nenápadné. Svoje city tieto ženy neprejavujú ľahko. Myslíme si o nich, že sú chladné, zatiaľ čo v skutočnosti sú uzavreté. V rodine radšej vedú vlastný život, akoby sa do nej začlenili.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe