Váhy - Libra

24.9. – 23.10.

Charakteristika znamenia.

Vládnúca planéta: Venuša
Znamenie: Ženské
Živel: Vzduch
Povaha: Sangvinická
Typ: Typ umelca, vyrovnaný človek milujúci život, diplomat, bohém.
Postava: Príjemný, sympatický zovňajšok, pekná postava, umelecké ruky, malé nohy.
Tvár: Pravidelná, grécky profil, ružové oválne líca, jemná pleť, svetlomodré oči, jemne formované pery.
Časti tela, ktoré ovláda: Slabiny, obličky, líca, pery, močový mechúr, dolná časť chrbtice, stavce, látková výmena, zápaly žíl.
Šťastný deň: Piatok

Váhy sú pod dominantným vplyvom Venuše. To dodáva ľuďom narodených v tomto znamení vľúdnosť a čestnosť. Ich dobrosrdečnosť zachádza tak ďaleko, že sú ochotní dať aj posledné a nečakať odmenu.Peniaze pre nich veľa neznamenajú.Sú založení vyslovene sociálne, sú otvorení a priami, nesmierne vnímaví, vedia sa vcítiť do situácie druhých ľudí, šikovne riešiť rozpory a zmierňovať napäté situácie. Obzvlášť im na to dáva predpoklady okolnosť, že v nich prebývajú dve duše - jedna chce chápať život citovo, druhá ho chce prežívať uvedomele, vo všetkých jeho formách. Tak sa z nich stávajú ochrancovia a strážcovia cesty života, sú to umelci života, vnútorne vyrovnaní, pričom niekedy duševné výkyvy narúšajú túto rovnováhu a môžu spôsobiť vrcholnú radosť, ale aj žiaľ. Ĺudia s týmito vlastnosťami často prepadajú melanchólii, cítia sa dobre iba v harmonickom prostredí. Vplyv Venuše ich robí navyše neobyčajne vnímavými na vnútornú i vonkajšiu krásu. V spoločnosti sú maximálne zdvorilí, jemnocitní a taktní. Neznášajú nespravodlivosť a hádky. Radi šíria okolo seba pokoj a harmóniu. V profesijnom živote sú výborní ako sprostredkovatelia mierových rozhovorov. Vo svojich dedukciách sú nerozhodní. Aj keď majú silnú vôľu nestačia držať krok so všetkými nárokmi, ktoré sa na nich kladú. Chýba im činorodosť a len ťažko sa presadzujú. Tento nedostatok nahrádza múdrosť, obratnosť a diplomacia. Duša človeka narodeného v znamení Váh je schopná hlbokého citu. Jeho vášne sú prudké, ale čestné. Zmysel pre realitu, schopnosť držať sa v skutočnosti a faktov sa prejavuje v oboch smeroch - v duševnom aj materiálnom. Títo ľudia sa vyznačujú duševnou čulosťou, zmyslom pre spravodlivosť a neobyčajnou pozorovacou schopnosťou. Otvorenosť a spravodlivosť im často spôsobuje ujmu. V podstate sú to rodení astéti. Ich vášeň patrí všetkému peknému, vznešenému a harmonickému. Hľadajú spojenie, naplnenie života vo zväzku s milujúcim, chápavým partnerom, no ich oddanosť nie je dostatočne hlboká. Láskavosť a pôvab, ktoré z nich vyžarujú doslova očarúva. Tak isto aj Váhy hľadajú očarenie láskou druhých. Avšak pre svoju citovú nespútanosť a nestálosť nie sú schopní zviazať svoj osud s inými ľuďmi. Ich duša je ako motýľ, ktorý lieta z jedného kvetu na druhý, krajší a v každom hľadá väčší súlad a krásu. Ich zmysel pre krásu a oddávanie sa svetským radostiam z nich robia vyslovene zmyslových ľudí, pretože zmysly sú jediným nástrojom, pomocou, ktorého dokážu v plnej miere vnímať krásu Zeme. Pri nepriaznivej konštelácii hviezd sa u Váh prejavujú ľahkomyselnosť, koketnosť a povrchnosť. Človek - Váhy vychutnáva krásu prírody, rozmanitosť krajiny, zurčanie potôčika, spev vtákov, pôvab pohybu, dráždivú zmyselnosť tela. Samotu znášajú ťažko. Rýchlo nadväzujú osobný kontakt a vzájomné sympatie s vyberaným spôsobom. Celé ich správanie je uvoľnené, elegantné, graciózne a neobyčajne šarmantné.

Významné osobnosti narodené v znamení Váh: Graham Green, John Lennon, Franz Liszt, Marcello Mastroiani, Thomas Wolfe, Brigitte Bardotová, Catherine Deneuveová, Eleonóra Duseová, Sarah Bernhardgová, ...
Fotoblog na MOWSe