Ryby - Pisces

Ryby - Pisces
20.2. – 20.3.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Neptún
Znamenie: Ženské
Živel: Voda
Povaha: Melancholická, z časti flegmatická
Typ: Nábožensky založený človek, mystik, samotár, podliehajúci hystérii.
Postava: Tučnejšia, zavalitá, krátke končatiny, citlivé nohy, chôdza malátna, pomalá.
Tvár: Široké čelo, oduševnené rysy, bledá tvár, ospanlivý, málo roztržitý pohľad, upretý pohľad do diaľky, ale vždy dobrácky.
Časti tela, ktoré ovláda: Nohy, prsty na nohách, šlachy, kosti, žalúdok a črevá, lymfatické uzliny, náchylnosť na psychické ochorenia, epilepsiu, mánie, neurózy, ochrnutie, sklon k narkománii.
Šťastný deň: Utorok

Ryby sú pod dominantným vplyvom Neptúnu, z čoho možno usudzovať, že sú to ľudia veľmi citliví, s veľkými vedomosťami a veľkou vnútornou silou. Ich duševné schopnosti, ktoré sa nemôžu vždy uplatniť, spôsobujú, že ich život je nie raz ťažkým bojom o vlastný duchovný vývoj. Práve preto je ich povaha vážna a hĺbavá, poznačená tragickým pocitom, že ich nikto nechápe a často sa nedokážu presadiť. Veľké úsilie, ktoré budú musieť vynaložiť aby dosiahli vrchol svojho snaženia, je dané osudom. Sú jemní na to, aby sa mohli výraznejšie uplatniť. Preto ich budú iní využívať a nikdy nebudú vedieť použiť " silu lakťov \". Po mnohých sklamaniach sa stanú opatrnými a napokon skeptickými k svojmu okoliu. Ľuďom narodeným v znamení Rýb by bolo potrebné poradiť : Buďte egosti aj proti vlastnému presvedčeniu ! Celou svojou podstatou túžia po ideáloch, v ktorých hľadajú svoje vnútorné šťastie, ale tvrdý život im to nedopraje. Majú priveľkú dušu a primálo aktívnej enrgie, aby mohli nájsť záľubu v tvrdom existenčnom boji. Tento nadbytok sentimentality a nedostatok sily presadiť sa vnáša do ich života bolestný pocit nespokojnosti. A pretože sú tvormi skromnými, uthiahnutými, svet len ťažko pozná ich skutočnú hodnotu. K ľuďom sa správajú citlivo, lipnú na priateľoch a ľahko prehliadnu ich nedostatky. Radi konajú dobré skutky a túžia vniesť do každodenného zhonu života trochu krásy a poézie. Ich živá fantázia ich unáša do nadprirodzených oblastí, alebo sa vracajú do všedného života so sklonom k pesimizmu. Potom nastanú obdobia, keď začnú strácať hlavu a stanú sa roztržitými. Budú mať stotisíc chutí všetko nechať a odísť niekam veľmi ďaleko. Lákajú ich ďaleké cudzie krajiny. Hlavnou povahovou črtou Rýb je strach zo života, ktorý ich nikdy celkom neopúšťa a je do istej miery tragickým podtextom ich charakteru. Keď sú šťastní, obávajú sa nešťastia, keď milujú, majú strach aby nestratili milovanú bytosť, keď žijú v blahobyte, boja sa, aby oň neprišli. Najlepším liekom na ich neduhy je harmonické manželstvo. Ľudí – Ryby lákajú nečakané udalosti, zázračné javy. Nech je každodenný život akokoľvek chudobný a skromný, vďaka svojej fantázii si ho vedia urobiť príťažlivým. Bránia sa akémukoľvek nátlaku a bežné normy a pravidlá odmietajú, považujú ich za obmedzovanie. Kde len môžu, tam sa vyhýbajú malomeštiackemu poriadku. A aj keď vo svojej domácnosti udržiavajú čistotu a poriadok, predsa niekedy radi žijú bezstarostne zo dňa na deň. Milujú svoje deti, ich malé starosti a bolesti. Padne im zaťažko presadzovať prísnu disciplínu, preto radšej hľadajú zlatú strednú cestu medzi prísnosťou a láskavosťou. Ľudia narodení v znamení Rýb – muži i ženy – majú hlboký vzťah k umeniu. Obzvlášť ich inšpiruje umenie bezprostredne pôsobiace na zmysly. Taktiež sa zaujímajú o hudbu a poéziu. V povolaní majú sklon k obchodnej činnosti. Nezištné povahy inklinujú k práci v charitatívnych zariadeniach, v ústavoch pre telesne, mentálne, zrakovo či ináč telesne alebo duševne postihnutých. Pri voľbe povolania hrajú významnú úlohu sociálne motívy. Láska k vode sa prejavuje pri voľbe námorníckeho alebo rybárskeho povolania. Tiež majú záujem o umelecké profesie ako sú divadlo, film, televízia, hudba, spev, maliarstvo a literatúra

Významné osobnosti narodené v znamení Rýb: Frederic Chopin, Albert Einstein, Enrico Caruso, Elizabeth Taylorová, Henrik Ibsen, Otto Hahn, Galileo Galilei, Karl May, Zarah Leanderová, Michéle Morganová, Jennifer Jonesová, Jurij Gagarin, ...
Fotoblog na MOWSe