Býk - Taurus

21.4. – 21.5.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Venuša
Znamenie: Ženské
Živel: Zem
Povaha: Flegmatická
Typ: Prirodzený, spätý s prírodou, inštinktívny, tvrdohlavý, trpiteľ.
Postava: Nízka, zavalitá, tučná.
Tvár: Oválna, plná, široká s nevysokým čelom, dobrosrdečný, priateľský pohľad, plné pery, silný zátylok.
Časti tela, ktoré ovláda: Hrtan, krk, zátylok, mandle, hlasivky, hltan, štítna žlaza, pohlavné orgány, koža.
Šťastný deň: Piatok

Na ľudí narodených v znamení Býka má dominujúci vplyv Venuša. Je to čas, keď jar zvíťazila na celej čiare. Tento jav sa odzrkadľuje aj na povahových črtách týchto ľudí. Vidíme to na pokojnej, prevažne vyrovnanej nálade. Silná túžba po láske spolu s troškou žiarlivosti sú charakteristickými znakmi tejto povahy. Býci su ľuďia poväčšine veľmi sebavedomí a vedia, čo chcú. Pocit sebavedomia neraz vyústi do pedantnosti, neústupčivosti a zaťatosti. Neradi dávajú nazrieť do svojho vnútra a majú sklon k mlčanlivosti. Sú vytrvalí, húževnatí, usilovní a rozvážni. Tieto vlastnosti sú orientované predovšetkým na dosiahnutie vlastného blahobytu a bezstarostného života. Majú skvelé kombinačné schopnosti a ostrú logiku. S týmito prednosťami by sa dostávali oveľa ďalej, škoda len, že si ťažko dajú poradiť od iných. Nie sú prístupní radám druhých. Neznášajú, keď im niekto protirečí, ľahko vybuchujú a je ťažké presvedčiť ich o niečom. Radšej sa nad všetko povznesú. Hlboko v ich duši je zakorenená nedôvera a opatrnosť voči iným ľuďom. Nie sú bezohľadní, ale vytrvalo a dôsledne kráčajú za svojim cieľom. Všetko, čo začnú, s rozvahou aj dokončia. Ich cieľavedomosť je vyhranená, nemôže vyústiť do nervozity a nekľudu. Pretože je ich úsilie vo väčšej miere zamerané na pozemské veci, považujú za nevyhnutné dostatok šťastia z pozemských statkov. V ekonomickej sfére sa vyznajú veľmi dobre, pričom využívajú organizačný talent na získanie blahobytu a bohatstva, ktorý sa im podarí po čase nadobudnúť. Nemožno ich preto považovať za egoistov. Šetrnosť, ktorou sa vyznačujú, má čisto racionálny charakter. Majú radi pohodlie a komfort. Sú ochotní kedykoľvek pomáhať iným ľuďom a podeliť sa snimi o ich starosti. K svojim blížnym sú priateľskí a oddaní. Ak ich city z akéhokoľvek dôvodu ochladnú, rezolútne prerušia všetky styky a priateľstvá. Drieme v nich skrytá energia, ktorá je často potláčaná. Ak exploduje, má silu vulkánu. Vtedy sú ako zúriví Býci – prudkí, tvrdohlaví, neústupčiví, zaťatí. Chúlostivým záležitostiam sa radšej vyhýbajú. Ich heslom je : " Čo nevidím, neexistuje !" Potrebujú mať pevnú pôdu pod nohami, odmietajú neisté experimenty a stavajú na solídnych základoch. Ľudia narodení v znamení Býka majú väčšinou dobrú pamäť, ľahko sa učia, majú bohatú predstavivosť a intuíciu. Aj keď majú radi pokoj a pohodlie, taktiež majú zmysel pre praktické činnosti. Sú veľmi zruční, citliví, jemnocitní, majúci vzťah k prírode, vedám a umeniu. Majú výrazne svetské záľuby. Čo sa im nepáči, okolo toho prejdú chladno a ľahostajne. Ani sa nepokúšajú niečo predstierať. Milujú prírodu, peniaze a majetok. Žijú a nechajú žiť. Prajú si však, aby aj iní ich nechali na pokoji. Nikto nemá právo rušiť ich pokoj, hlavne nie v ich vlastnom domove. V povolaní inklinujú k profesiám, ktoré sú spojené s určitou zodpovednosťou, napríklad vo finančníctve, bankovníctve, v skladoch. V staršom veku by si mali dávať pozor na zdravie. Doslova milujú pohodlie a mastné jedlá, čo má za následok priberanie. Racionálna stravovanie sa, športovanie a hlavne silná vôľa, to je základ ako predísť nečakaným neduhom a chorobám.

Významné osobnosti narodené v znamení Býka: Gary Cooper, Golda Meirová, Mária Terézia, Karol Marx, Wiliam Shakespeare, Honoré de Balzac, Immanuel Kant, Hans – Joachim Kulenkampff, Sigmund Freud, Harry S. Truman, ...
Fotoblog na MOWSe