Blýženci - Gemini

21.4. – 21.5.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Merkúr
Znamenie: Mužské
Živel: Vzduch
Povaha: Sangvinická
Typ: Intelektuál, bádateľ, racionálny, dualista, skeptik.
Postava: Stredná, nedbanlivé držanie tela, pružné údy, dlhé prsty, rýchla, nepokojná chôdza, gestikulovanie a mávanie rukami.
Tvár: Oválny tvar hlavy, vysoké, klenuté čelo, vnímavý pohľad, ostrý vystupujúci nos, úzke pery, málo vysunutá brada.
Časti tela, ktoré ovláda: Kĺby, plecia, ramená, ruky, mozog, nervová sústava, jazyk, rečové orgány, pľúca, dýchacia trubica, priedušky, pohrudnica.
Šťastný deň: Streda

Blíženci v sebe spájajú svojím spôsobom dve povahy. Trpia predovšetkým duševnou rozdvojenosťou, ktorá im nedovoľuje dosiahnuť duševný pokoj. Chvíľami by vyskakovali radosťou a vzápätí upadnú do hlbokej depresie. Tieto bariery by mali odstrániť, pretože sú pôvodcom vnútorného pocitu nespokojnosti so sebou samými a s celým okolitým svetom, ktorý ich nervove vyčerpáva. Je pre nich charakteristické vytvoriť si dve polia pôsobnosti, meniť cieľ, za ktorým sa s nasadením vydávajú. Ich nepokojný duch im znemožňuje sústrediť sa na praktické stránky života. Neraz niečo vymyslia, ale tým to pre nich končí. Realizáciu prenechávajú iným. Preto je nebezpečné, že sa ich slová rozchádzajú so skutkami. V živote veľmi doplácajú na nervóznu povahu a často upadajú do sebatrýzne a skľúčenosti. Zmocňujú sa ich stavy úzkosti, ktoré prerastajú do pesimistických nálad. V niektorých prípadoch sú Blíženci takí citliví, že ich existenčný boj nemôže byť úspešný. Často nedothiahnu do konca to, čo začali. Keby sa však viac skoncentrovali a zamerali na konkrétny cieľ, mohli by si vydláždiť cestu k úspechu. Na túto cestu sa musia vybaliť nezlomnou energiou a všetko do posledného detailu premyslieť a aj uskutočniť. Ak sa im to podarí, zistia, ako sa ich postoj k životu prudko zmení a aká chuť do práce ich bude poháňať k novým činom. Takto si môžu nájsť vlastnú cestu životom, ktorá im prinesie nie len materiálne, ale aj duševné uspokojenie a pocit šťastia. Majú na to všetky predpoklady : myšlienkové bohatstvo, húževnatosť, vzdelanie. Ak využijú tieto nástroje, ukujú si pomocou nich svoje šťastie. Majú radi zmeny a sú schopní okamžite sa prispôsobiť momentálnym požiadavkám. Sú veľmi prispôsobiví, rýchli, senzitívni, rozumní, ctižiadostiví. Charakteristickou črtou týchto ľudí je ochota pomôcť a zaoberať sa staroťami iných ľudí. Sú to typy príjemných, prispôsobivých, dobráckych ľudí. Nedokážu pokojne sedieť alebo stáť. Aj keď bývajú podráždení, rýchlo sa zasa upokoja. A ak v zlosti niečo zlé povedia, priveľmi rýchlo to oľutujú a okamžite sa snažia odčiniť príkorie, ktoré svojim správaním spôsobili. Ich chôdza je rýchla, nepokojná. Napriek vrodenej nestálosti majú pevnú vôľu so sklonom ovládať iných, ale bez povýšenosti alebo tyranstva. Je im vlastná vysoká inteligencia, ktorú neustále rozvíjajú. Ich duševný obzor je veľmi široký, preto im nerobí problémy posudzovať veci s najrôznejších pohľadov, čo ešte znásobuje schopnosť vciťovať sa do záležitosí iných osôb. Z toho zasa vyplýva, že sú až priveľmi všestranní, často na úkor dôkladného preskúmania vecí. Na vine je ich bujná fantázia, ktorá dokáže premostiť aj najrozmanitejšie pojmy a predstavy a je pre nich zároveň sprostredkovateľom všetkého nového a rodiaceho sa, takže nedokážu vytušiť to, čo ešte len visí vo vzduchu. Neomylná intuícia a skvelá pamäť sú im dobrými priateľmi, ktorí im nedovolia podľahnúť predsudkom. Blíženci uprednosťujú povolania, ktoré vyžadujú rýchlosť, obratnosť a triezvy úsudok. Preto sa dobre osvedčia ako rozhlasoví alebo televízni pracovníci, fotoreportéri, spisovatelia ale aj ako pracovníci v cestovných kanceláriách. Taktiež nájdu úspešné uplatnenie sa na poli hudobnom, športovom, tanečnom, pretože sa cítia dobre, keď majú dostatok pohybu.

Významné osobnosti narodené v znamení Blížencov: John F. Kennedy, Juliette Greco, Thomas Mann, Marylin Monroe, Lilli Palmerová, Dante Alighieri, Bob Dylan, Richard Wagner, Ian Fleming, Errol Flynn, Princ Filip, ...
Fotoblog na MOWSe