Alberoskop (Jún - Vŕba)

Je to strom ľudí, ktorí majú pokojný a citlivý temperament, a predsa - hoci to na nich prvý pohľad nie je vidieť - sú výrazné osobnosti. Veď aj vŕbové drevo má podobnú kvalitu: je jemné, ale dobré. Narodení v tieni vŕby neradi dostávajú príkazy a majú sklon k pokojnému životu. Pretože sa radi stále čomusi učia, pozorujú dianie okolo seba tak, ako sa ich strom rád prizerá sám sebe v zrkadle vodnej hladiny nad ktorou sa skláňa. Majú veľké nadanie prispôsobiť sa v živote rozličným okolnostiam a úspech v povolaniach, kde je potrebná diplomacia. Okrem diplomatov môžu byť úspešní aj ako politici a pre svoj mierumilovný charakter aj ako advokáti, žurnalisti alebo umelci.
Fotoblog na MOWSe