Školské poznámky

Znehodnotil nápis na nástenke Mendelejevovej sústavy prvkov vymysleným prvkom Spermium.

Bol pristihnutý v školskej jedálni, ako bozkáva spolužiačku, máme podozrenie o láske.

Pľuje guličky zo železnej trubičky.

Močí do výšky očí.

Na hodine dejepisu trúbil stočeným zošitom štátnu hymnu!

Jazdí nosom po lavici, aby to pískalo.

Vytiahla na hodine telesnej výchovy bez dovolenia kozu a celá trieda cez ňu skákala.

Rozbila spolužiakovi desiatu.

Stále sa hlási.

Nechá sa od spolužiakov osahávať a nehlási to učiteľovi.

Na hodine hrá piškvorky, a potom buď nadáva, alebo sa nahlas raduje.

Na výlete do Terezína sa nechal zavrieť do plynovej komory.

Žiak na hodine žuvá žuvačku, ja som mu ale dovolil len zjesť chlieb.

Nemal žiacku knižku a odmietol mi ju dať.

Vošiel som do triedy a on sa mi nepostavil.

Pravidelne chodí do školy nepravidelne.

Na hodinu fyziky prišiel o 45 minút neskôr.

Vždy, keď ho vyvolám, pozerá sa na mňa ako na idiota, a pýta sa, či to myslím vážne.

Bez dovolenia padá zo stoličky.

Vyvolaný prehlásil, že nebude odpovedať bez advokáta.

Nepovedal svoje meno, pretože je tu vraj inkognito.

Priniesol na hodinu prášok na pečenie a predstieral, že predáva drogy.

Zobral triednu knihu, nechce ju vrátiť, a žiada výkupné.

Olizuje temperové farby a čuduje sa, že potom zvracia..

Smeje sa mi za chrbtom do očí.

Keď som odštartoval cezpoľný beh, utiekol domov.
FacebookTwitterWhatsAppE-mail
Ďalšie články
Cestovanie a blog na MOWSe